ΠΕΛΑΤΙΙΙΙΙΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
Η ΜΕΤRO ETE ιδρύθηκε το 1997 ως μετεξέλιξη της ενοποίησης των επιχειρήσεων Ν. ΜΠΟΥΤΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. και Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., καθώς και άλλων γραφείων μελετών ενώ το 2006 διευρύνθηκε με την είσοδο σε αυτήν νέων μελών.

Η Εταιρία έχει ως αντικείμενα τις Μελέτες Μεγαλών Ιδιωτικών και Δημοσίων Τοπογραφικών, Συγκοινωνιακών και Φωτογραμμετρικών 'Εργων καθώς και τα 'Εργα Εθνικού Κτηματολογίου. Διαθέτει το υπ' αριθμόν 464 Μελετητικό Πτυχίο Ε' Τάξης στις κατηγορίες:

10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
16 Τοπογραφικές Μελέτες


Η Εταιρία στεγάζει τέσσερα αλληλοϋποστηριζόμενα τμήματα μελετών καλύπτοντας τους παραπάνω τομείς. Αποτελεί μια απολύτως σύγχρονη, πλήρως εξοπλισμένη και δυναμικά εξελισσόμενη Τεχνική Εταιρία με προοπτικές συνεχούς διεύρυνσης στα αντικείμενα απασχόλησης.
 

 

Copyright© ΟΜΙΛΟΣ METRO.
All rights reserved